Perkame mišką su žeme

Perkame įvairaus amžiaus miškus, jaunuolynus, bręstančius, brandžius ar net perbrendusius miškus. Už perkamą mišką siūlome geriausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto, pasirašius pagrindinę „Pirkimo – pardavimo sutartį“, atsiskaitymas galimas grynaisiais pinigais arba pavedimu į jūsų nurodytą asmeninę banko sąskaitą.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai perkant mišką su žeme yra jo valdoje esančių medynų  rūšinė sudėtis (amžius, vidutinis aukštis, vidutinis skersmuo, skalsumas, bonitetas), bei kiekvieno iš jų plotas valdoje. Taip pat reikšmės turi medyno augavietė, jos reljefas, susisiekimas nuo jūsų valdos iki artimiausio kelio. Įtakos turi ir jūsų miško geografinė padėtis, bei valdos dydis – ha. Įvertinus visus šiuos kriterijus galima nustatyti miško vertę.

Keletas patarimų jums, kuomet mišką parduodate su žeme, privalumai ir trūkumai.

   Privalumai parduodant mišką su žeme:

 • Parduodant mišką mums, visuomet gausite sutartą pinigų sumą iš karto;
 • Jums nebereikės skirti savo brangaus laiko miško priežiūrai, ugdymui ir kt.;
 • nereikės užsiimti miško atkūrimo (atsodinimo) darbais. Darbų kaina, kartu su sodinukais, bei dirvos paruošimu optimaliai gali kainuoti nuo 2000 iki 5500 Lt  1 ha miško;
 • nereikės atsakyti už trečiųjų asmenų jūsų miške įvykdytus neteisėtus kirtimus;
 • jei jūsų turtas išlaikytas jūsų nuosavybėje ilgiau kaip 5 metai, nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio (GPM – 15% ) nuo skirtumo tarp pradinės miško vertės jums jį įsigyjant ir pardavimo kainos;
 • nereikės bijoti, jog gali pasikeisti aplinkosauginiai reikalavimai, ar miškų ūkio veiklos apribojimai (t.y. neprarasite savo pinigų), taip pat gali atsirasti turto mokestis, kuris šiuo metu dar nėra taikomas miškams.

    Trūkumai parduodant mišką su žeme:

 • Neišsaugosite miško savo vaikams ar anūkams, ar net proanūkiams (miško brandos amžius ūkiniuose miškuose gali siekti net iki 120 metų, todėl tikėtina, kad pagrindinės miško teikiamos naudos sulauks tik jūsų proanūkiai, ar dar tolimesnė karta);
 • Didžiausią kainą miškas pasiekia brandos amžiuje, todėl jei miškas nėra brandus jo kaina bus mažesnė.

Perkame mišką išsikirtimui

Jei nutarėte parduoti savo mišką išsikirtimui, būtinai susisiekite su mūsų įmonės specialistu,
kuris jus nemokamai pakonsultuos, įvertins jūsų miške esančios medienos kiekį, kokybę, bei preliminarią jūsų  siūlomos stačios medienos kainą. Tiksli medienos kaina nustatoma miške, atsižvelgiant  į esančią medyno sudėtį, jame esantį medienos kiekį, bei  medienos kokybę.  Už perkamą mišką išsikirtimui siūlome geriausią rinkos kainą, bei atsiskaitome iš karto stataus miško pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dieną. Atsiskaitymas galimas grynaisiais pinigais, arba pavedimu į jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Keletas patarimų jums, kuomet mišką parduodate išsikirtimui, privalumai ir trūkumai.

Privalumai parduodant mišką išsikirtimui:

 • Išsaugote nuosavybės teisę į valdą, kurią vėliau galėsite perleisti savo palikuonims.
 • Yra tikimybė, kad ateityje gali pakilti medienos kaina, todėl tikėtina, jog turėsite
  papildomų pajamų ateityje.

Trūkumai parduodant mišką išsikirtimui:

 • Turėsite sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM – 15 %), todėl sumokėjus mokesčius jūs  gausite tik 85% pajamų, nuo visos sumos;
 • kaip miško savininkas turėsite pasirūpinti iškirsto miško ploto atkūrimu. Miško atkūrimo kaina gali siekti nuo 2000 iki 5500 litų už  1 hektarą;
 • toliau teks rūpintis miško priežiūra: saugoti nuo gaisrų, vagysčių iš miško, atlikti būtinus miško ugdymo, bei retinimo darbus;
 • Jums teks atsakomybė už neteisėtus kirtimus padarytus trečių asmenų administracinės teisės pažeidimų kodekse numatyta tvarka.

Mokesčiai taikomi parduodant mišką/medieną

Miško su žeme/miškų ūkio paskirties sklypo pardavimas

Jeigu norite parduoti mišką su žeme nepraėjus 5 metams nuo įsigijimo, reikės sumokėti 15% gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo turto vertės ir pardavimo kainos skirtumo. Registrų centro pateikiamos sklypų vertės dažnai yra mažesnės nei rinkos kaina. Rekomenduojame įvertinti galimybę samdyti turto vertintoją, kuris įvertins Jūsų turimą sklypą rinkos kainą atitinkančiai sumai. Tokiu būdų galimai sumažinsite mokėtino gyventojų pajamų mokesčio dydį.

Žaliavinės medienos/stataus miško pardavimas

Pardavus žaliavinę medieną arba mišką išsikirtimui, bus taikomas 15% gyventojų pajamų mokestis (GPM). Svarbu žinoti, kad 8000 Lt (beveik 2317 EUR) yra neapmokestinamas dydis, todėl GPM bus skaičiuojamas tik nuo pardavimo sumos viršijančios 8000 Lt. Derėdamiesi dėl pardavimo kainos iš anksto sutarkite kas – pirkėjas ar pardavėjas – sumokės GPM.

Nuo 2015 01 01 įsigaliojo papildomas  5% mokestis, skirtas miškų ūkio reikmėms tenkinti. Šis mokestis galioja tik parduodant žaliavinę medieną ir/arba statų mišką. Parduodant mišką su žeme, 5% mokestis nėra taikomas.

Miško kirtimo rūšys

Tvirtai nusprendus išsikirsti savo mišką, reikia išsiaiškinti kokius kirtimus Jūsų valdoje galima vykdyti. Lietuvoje yra keturios miško kirtimo grupės:

 1. Pagrindiniai miško kirtimai. (Dažniausiai kertami brandūs ir bręstantys medynai. Pagrindinis tikslas yra panaudoti nukirstą medieną.)
 2. Ugdomieji miško kirtimai. (Tokie kirtimai pradedami vykdyti dar jaunuose medynuose ir periodais tęsiasi iki pat brandos amžiaus. Kertami nepageidaujamų rūšių medžiai, kreivi ir šakoti, kurie trukdo augti kitiems geros kokybės medžiams. Po šių kirtimų likusieji medžiai gauna daugiau erdvės ir šviesos, todėl vystosi greičiau ir geriau.)
 3. Sanitariniai miško kirtimai. (Kertami ligoti, kenkėjų pažeisti, džiūstantys  ir sudžiuvę medžiai.)
 4. Specialieji miško kirtimai. (Šie kirtimai apima visus kitus kirtimus, kurie nepriskiriami pagrindiniams, ugdomiesiems ir sanitariniams.)

Visi šie kirtimai taip pat skirstomi į grupes. Pagrindinius miško kirtimus sudaro trys grupės. Tai atrankiniai, atvejiniai ir plynieji kirtimai.

Atrankiniai kirtimai vykdomi visame sklype, kertami skirtingų dydžių medžiai siekiant sukurti įvairaus amžiaus medyną.

Atvejinis kirtimas laikomas tada, kai brandus miškas iškertamas per du ar tris kartus kas 5-10 metų neviršijant 20 metų laikotarpio.

Plynasis kirtimas laikomas daugiausiai naudos duodančiu, kadangi iškertamas visas medynas. Sklype paliekami tik sėkliniai medžiai ir pomiškis.

Ugdomieji kirtimai skirstomi į jaunuolyno ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus.

Jaunuolyno ugdymo kitimai atliekami tol, kol medynas pasieka 20 metų ribą. Šie kirtimai vykdomi tam, kad miške užaugtų kokybiški ir reikiamos rūšies medžiai.

Retinimas. Pašalinami nepageidaujamų rūšių medžiai, kurie užsiliko po jaunuolyno ugdymo kirtimų. Taip pat iškertami kreivi, ligoti ir nekokybiški medžiai.

Einamieji kirtimai – tai paskutinioji ugdomų miško kirtimų pakopa. Pagrindinis tikslas yra užauginti kuo daugiau ir kuo geresnes medienos.

Sanitariniai miško kirtimai skirstomi į atrankinius, kai nukertami pavieniai medžiai ir į plynuosius, kai nukertamas visas medynas.

Specialieji miško kirtimai būna:

 • Kraštovaizdžio formavimo;
 • Rekonstrukciniai;
 • Biologinės įvairovės palaikymo;
 • Miško lydimo ir kiti.

Užklausa

Vardas, pavardė:

El. paštas:

Telefonas:

Sklypo kadastrinis arba unikalus numeris:

Jūsų kaina:

Pastabos: